Změnit práci chce nejvíce Čechů za poslední roky

Změnit práci chce nejvíce Čechů za poslední roky

–          Každý z pracujících lidí někdy zauvažoval o odchodu z práce nebo o změně z jakéhokoli důvodu. Někdo není spokojený s platem další zase se samotnou prací, protože si představoval něco jiného. Průzkum pracovního trhu odhalil, jak jsou na tom Češi se spokojeností nebo nespokojeností ve svém zaměstnání.
–           O odchodu ze současného zaměstnání uvažuje až 19% Čechů a nepřemýšlí o tom 71% lidí. Zbylá desetina lidí neví, jestli mají o odchodu z jejich současného zaměstnání vůbec uvažovat nebo ne. Se svým zaměstnáním jsou spokojeny tři pětiny lidí. Platové ohodnocení se zdá uspokojivé už jen třetině z nich.

práce

–          Nejčastěji o odchodu z práce uvažují mladí lidé pod 29 let, kteří nejsou na pevno rozhodnuti pro jaké zaměstnání se dlouhodobě rozhodnout.
–          Lidé se také v dnešní době málo bojí ztráty zaměstnání. Možnosti práce je mnohem více než v dřívějších letech. Firmy a soukromníci se doslova předhánějí, kdo zaplatí víc a jaké nejlepší zaměstnanecké podmínky pro své lidi dokážou nabídnout. O ztrátu práce má strach jenom 13% obyvatel. Jako nepravděpodobné to vidí více jak polovina z nich tedy 58% lidí, kteří udávají, že jsou spokojeni ve svém zaměstnání, je zhruba čtvrtina velmi spokojena.

–          Podíl nespokojených zaměstnanců zůstává v ekonomicky aktivní populaci dlouhodobě poměrně dost nízký a v žádném z průzkumů nepřesáhl úroveň jedné desetiny. Vztahy mezi sebou na pracovišti hodnotily kladně tři čtvrtiny lidí. 34% lidí je spokojeno s hodnocením své práce a jedno procento lidí si myslí, že je jejich práce ohodnocená nad míru uspokojivě.

peníze

–          Téměř dvě třetiny dotazovaných, považuje svůj plat, za menší než by si zasloužili. Od roku 2013 vzrůstá mezi lidmi nespokojenost s platovým ohodnocením vlastní práce.
–          V průzkumu bylo dotazováno necelých tisíc lidí ve věku od 15 let. 

Author Avatar
by pi4.cz