Mluvit, mluvit a mluvit – a to nejen o problémech

Mluvit, mluvit a mluvit – a to nejen o problémech

Děti jsou velkou kapitolou samou o sobě, ve které by se mohlo psát na spousty dlouhých nekončících stránek. Mnoho rodičů tápe v tom, jak své dítě co nejlépe vychovávat, vést ho k odpovědnosti a samostatnosti. Jednoznačná odpověď a fungující návod ovšem bohužel neexistují.
otec a synové

PROBLÉMY VE VÝCHOVĚ DĚTÍ
První problémy s dětmi často přicházejí v období vzdoru. První období vzdoru, které nastává kolem 2. roku života bývá velkou změnou v povaze dítěte. Je nutné nastavit určité hranice, aby dítě vědělo, kam až může zajít a co už si nesmí dovolit. Stanovte si proto společně s vaším dítětem určitá pravidla a nepolevujte v nich. To je základem správné výchovy a společného fungování celé rodiny.

TRESTÁNÍ DĚTÍ – ano nebo ne
O trestání dětí za něco, čím se provinili by se také dalo mluvit dlouhé hodiny. Někdo se v tomto ohledu řídí tím, jak to fungovalo u něj v rodině v době jeho dětství, někdo by se zase takovýmto vzorcům chování raději vyvaroval. Otázka je, zda dítě trestat či nikoliv? Pravda bude někde na půli cesty. Moderní způsoby výchovy radí se tělesných trestů vyvarovat, ovšem na druhou stranu nějaké to malé nevinné plácnutí přes zadek někdy není na škodu.

MODERNÍ ZPŮSOBY VÝCHOVY
– Nevýchova (o komunikaci rodiče s dítětem, možnost zúčastnit se výukových kurzů)
– Aha rodičovství (jak přestat křičet a jak žít s dítětem v harmonii – více se dočtete ve stejnojmenné knize)
– Montessori výchova (založená na svobodě, samostatnosti a nezávislosti)
malování s voskovkami
Ve vašem okruhu se setkáte s různými typy výchovy. Najděte si i vy ten pro vás správný styl výchovy, který vám napomůže k navození rovnováhy a harmonie uvnitř vaší rodiny. Nezapomeňte o všech problémech komunikovat a snažte se vše řešit v klidu, řevem se nejspíše nic nevyřeší a jen dojde k vygradování problémů.

Author Avatar
by pi4.cz