Jak pomoci dětem zbavit se trémy?

Jak pomoci dětem zbavit se trémy?

Tréma není samozřejmě žádná duševní nemoc ani úchylka. Je to jen zvláštní forma úzkosti. V přiměřené míře může mít dokonce na náš výkon pozitivní vliv. Působí na nás povzbudivě, mobilizuje naše síly a soustředění se na výkon. Pokud však tréma překročí zdravou mez, je její účinek naprosto opačný. V extrémních případech nás může doslova ochromit. Nedokážeme se soustředit, na nic si vzpomenout. Jen si vzpomeňte na své důležité školní zkoušky. Také jste před nimi mívali pocit, že se Vám všechno vykouřilo z hlavy a nebudete před zkoušejícím schopni říct ani jedno slovo? Dívky v dřívějších dobách v takovýchto okamžicích omdlévaly, dnes se na trému snažíme vyzrát a porazit ji.
Jak pomoci dětem trpícím trémou ve škole?
vyděšená holčička
Některé úzkostnější děti mají pocit, že se zadanou látku nikdy nenaučí dostatečně dobře, a tak se jí vrčí stále dokola až k úplné dokonalosti. Ve škole je pak může ale zcela rozhodit atmosféra zkoušení, jedno zapomenuté slovo či otázka učitele a nejsou schopni již dále odpovídat. Další problém je v tom, že nadměrným soustředěním se na jedno učivo zapomenou se zaměřit i na to další, a pak trpí hrůzou, že učitel objeví tuto jejich nevědomost. Pokud víme, že má naše dítě takovéto problémy, měli bychom jim pomoci naučit se celé učivo alespoň v základních bodech. Dítě pak nebude mít strach, že dostane otázku, o které neví vůbec nic. Měli bychom také dohlédnout na to, aby si dítě nenechávalo učení na test či zkoušení až na poslední chvíli, kdy pak snadno propadne panice, že se nikdy nemůže stihnout naučit vše. Tato obava ho pak zbytečně svazuje a snižuje jeho soustředění.
dívka a hodiny
Můžete také vyzkoušet metodu, kdy budou děti zkoušet sami sebe, nebo je budete zkoušet vy, případně si děti mohou zahrát na zkoušejícího. Tato generálka je dobře připraví na opravdové zkoušení či například přednášení básně na besídce. Dítě se ujistí v tom, že se v učivu orientuje a ke zkoušení půjde s větší sebedůvěrou.
obličej chlapce
Pokud máte doma úzkostné dítě, obrňte se trpělivostí, dodávejte dítěti jistotu, vyjádřete mu svou podporu a pochopení, pro jeho pocity. Nezesměšňujte jej, ani netrestejte za jeho projevy.

Author Avatar
by pi4.cz