Elektro nosiče informací

Elektro nosiče informací

Od dob, kdy byl vynalezen počítač, mají lidé potřebu své informace přenášet pomocí různých médií. Nestačí jim, že data jsou v interním úložišti počítače, chtějí je šířit a přenášet i mimo počítač do počítačů a čtecích zařízení jiných. Sami jistě máte hned několik typů takových přenosových zařízení i ve své domácnosti či kanceláři. Dnes už to je nezbytností.
paměťové médium
Prvními přenosovými prostředky byly diskety, které vypadaly jako plastový čtverec, ten se strčil do příslušné díry v počítači a data se na něho mohla uložit.  Ale nebyli by to lidé, aby se spokojili s něčím tak nedokonalým, proto vyvíjeli další možnosti přenosových zařízení.
Vznikly tak CD a DVD nosiče o různě velké kapacitě paměti, přepisovatelné i nepřepisovatelné. Dalším přenosovým zařízením se stal takzvaný  flash disc, na který soubor uložíme, ale tento prostředek je vhodnější ke krátkodobému přenosu. K dlouhodobému skladování dat jsou vhodnější právě CD a DVD, musí se však dávat pozor, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození, což by vedlo ke ztrátě dat či jejich špatnému přehrávání.
čtyři dvd
Další možností pro uložení a přenos dat jsou paměťové karty, a paměťové mikro karty, které se hodí k přenosu informací i do zařízení jako mobilní telefony, MP3 přehrávače a podobně.
Samozřejmě zde je možnost externích přenosových paměťových zařízení, kam se obvykle vejde velké množství dat. Vypadá to jako taková krabička, do které i ze které vede kabel. I tato možnost je hojně využívána, ale budoucnost spíše směřuje k flash diskům a mikro paměťovým kartám.
novou metodou ukládání dat jsou ještě cloudová úložiště, což je vlastně prostor na internetu, kam svá data uložíte a po přihlášení se do úložiště k těmto datům máte opět přístup. Některá taková úložiště jsou placené, jiné ne.
No, ostatně uvidíme, kam budeme svá data ukládat za pár let, až se opět vývoj pohne směrem kupředu.

Author Avatar
by pi4.cz